Opinia Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza dla Ministerstwa Energii w zakresie koncepcji funkcjonowania klastrów w Polsce

wpis w: inne | 0

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza wziął udział w konsultacjach ekspertyzy Ministerstwa Energii „Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce”.

Zainteresowanych odsyłamy do treści opinii dla Ministerstwa Energii przygotowanej przez Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza: http://www.me.gov.pl/files/upload/27264/17.%20IPE.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji w tym pozostałe opinie dostępne są na stronie Ministerstwa Energii:

http://www.me.gov.pl/Energetyka/Koncepcja+klastrow/Zestawienie+opinii+nt+ekspertyzy+Koncepcja+funkcjonowania+klastrow+energii+w+Polsce