Instytut przekazał książki „Global LNG Market” do ponad 100 bibliotek na całym świecie

wpis w: inne | 0

wp_20170703_17_52_15_proInstytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza przekazał książkę „Global LNG Market” do ponad 100 bibliotek na całym świecie.

Zadanie Global LNG Market finansowane w ramach umowy 882/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

mnisw

 

 

 

Koszty druku książki w nakładzie 250 egzemplarzy zostały sfinansowane przez GAZ-SYSTEM.

Lista bibliotek, do których została wysłana książka „Global LNG Market”

Biblioteki (Europa):

 1. Humboldt Univeristy Library
 2. Freie University Library
 3. DIW Berlin Library
 4. PIK Poczdam Library
 5. Technical Univeristy of Denmark Library
 6. The Impierial Collage of Science, Technology and Medicine (UK) Library
 7. Aalborg Univeristy Library
 8. Utrecht Univeristy Library
 9. Univeristy of Montpellier Library
 10. KTH Royal Institute of Technology Library
 11. National Technical Univeristy of Athens Library
 12. Pierre and Marie Curie Univeristy – Paris Library
 13. Polytechnic Institute of Milan Library
 14. Sapienza Univeristy of Rome Library
 15. Univeristy of Naples Federico II Library
 16. Univeristy of Castilla – La Mancha Library
 17. Aalto Univeristy Library
 18. MINES ParisTech Library
 19. Univeristy College Dublin Library
 20. Univeristy of Bordaeux Library
 21. Univeristy of Genoa Library
 22. Univeristy of Pauda Library
 23. Uppsala Univeristy Library
 24. Polytechnic Univeristy of Catalonia Library
 25. Polytechnic Univeristy of Turin Library
 26. Polytechnik Univeristy of Valencia Library
 27. Univeristy of Bologna Library
 28. Univeristy of Palermo Library
 29. University of Zagreb Library
 30. University of Cambridge Library
 31. Univeristy of Oxford Library
 32. University of Copenhagen Library
 33. Karolinska Institute Library
 34. University of Helsinki Library
 35. Univeristy of Oslo Library
 36. University of Groningen Library
 37. Trinity College Dublin Library
 38. Univeristy libre de Bruxelles Library
 39. Univeristy of Lisbon Library
 40. Univeristy of Vienna Library
 41. Autonomous University of Madrid Library
 42. Charles University Prauge Library
 43. Polytechnic Institute of Milan Library
 44. Swedish Univeristy of Agricultural Sciences Library
 45. Univeristy of Florence Library
 46. National Univeristy od Ireland Galway Library
 47. Univeristy of Porto Library
 48. Karlsruhe Institute of Technology Library
 49. Univeristy of Naples Federico II Library
 50. KU Leuven Library

Biblioteki (świat):

 1. Tsinghuan University Library
 2. National University of Singapour Library
 3. Princeton University Library
 4. The University of New South Wales Library
 5. Seoul National University Library
 6. KYushu Univeristy Library
 7. Norwegian Univeristy of Science and Technology Library
 8. Univeristy of Waterloo Library
 9. Federal University of Rio de Janeiro Library
 10. Swiss Federal Institute of Technology Zurich Library
 11. National Autonomous University of Mexico Library
 12. University of Beuos Aires Library
 13. Indian Institute of Science Library
 14. University of Chile Library
 15. Harvard Univeristy Library
 16. Massachusetts Institute of Technology Library
 17. The Univeristy of Texas Austin Library

Biblioteki – Polska:

 1. Biblioteka Narodowa
 2. Biblioteka Politechniki Warszawskiej
 3. Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
 4. Biblioteka Głowna Akademii Górniczo-Hutniczej
 5. Biblioteka Politechniki Łódzkiej
 6. Biblioteka Politechniki Gdańskiej
 7. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 8. Biblioteka Politechniki Poznańskiej
 9. Biblioteka Politechniki Lubelskiej
 10. Biblioteka Główna UMCS w Lublinie
 11. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 12. Biblioteka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 13. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
 14. Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego
 15. Biblioteka Politechniki Krakowskiej
 16. Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
 17. Biblioteka Politechniki Częstochowskiej
 18. Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
 19. Biblioteka Politechniki Białostockiej
 20. Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego W Bydgoszczy
 21. Biblioteka Politechniki Koszalińskiej
 22. Biblioteka Akademii Obrony Narodowej w Warszawie
 23. Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 24. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
 25. Biblioteka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 26. Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 27. Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 28. Biblioteka Wojskowej Akademii Technicznej
 29. Biblioteka Uniwersytetu w Białymstoku
 30. Biblioteka Politechniki Opolskiej
 31. Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
 32. Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej
 33. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
 34. Biblioteka Śląska
 35. Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
 36. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica
 37. Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
 38. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
 39. Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego