Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza przekazał 50 sztuk wydanej książki „Energy Policy Transition – The Perspective of Different States”

wpis w: inne | 0

a__d728Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza przekazał 50 sztuk książki „Energy Policy Transition – The Perspective of Different States” naukowcom z różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz zagranicą.

Zadanie Energy Policy Transition – The Perspective of Different States” finansowane w ramach umowy 882/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

 

Publikację naukową wysłano również do bibliotek m.in.

 1. Univeristy of Vienna Library
 2. Ecole Polytechnique Library
 3. Technische Universitat Munchen Library
 4. Politecnico di Milano Library
 5. Technical University of Denmark Library
 6. Univeristy of Helsinki Library
 7. Lund Univeristy Library
 8. University of Barcelona Library
 9. Univeristy of Cambridge Library
 10. National Technical Univeristy of Athens Library
 11. Sofia Univeristy St. Kliment Ohridski Library
 12. Univeristy of Zagreb Library
 13. Charles University Library
 14. Univeristy of Tartu Library
 15. Univerosty of Szeged Library
 16. Riga Technical University Library
 17. University of Porto Library
 18. University of Bucharest Library
 19. Univeristy of Ljubijana Library
 20. University of Luxembourg Library
 21. Univeristy of Latvia Library
 22. Humbolt University Library
 23. Ferie University Library
 24. Biblioteka Jagiellońska
 25. Biblioteka Narodowa