Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza otrzymał dotacje MNiSW na umiędzynarodowienie czasopisma naukowego „Energy Policy Studies”

wpis w: inne | 0

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza podpisał umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa nr 687/P-DUN/2018) mającą na celu realizacja zadań prowadzących do umiędzynarodowienia czasopisma naukowego wydawanego przez Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza – „Energy Policy Studies” (ISSN: 2545-0859).

„Energy Policy Studies – anglojęzyczne e-wydanie jako narzędzie upowszechniania nauki” oraz  „Energy Policy Studies – transfer najlepszych zagranicznych praktyk i wymiana doświadczeń – zadania finansowane w ramach umowy 687/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

mnisw