Artykuł W. Hrymniaka z PFR pt. Ogniwa do baterii litowo-jonowych – strategiczne dobro XXI w.

wpis w: inne | 0

W najnowszym numerze czasopisma branżowego „Nowa Energia” nr 4(69)/2019 ukazał się artykuł Włodzimierza Hrymniaka (Departament Rozwoju Innowacji, Polski Fundusz Rozwoju) pt. „Ogniwa do baterii litowo-jonowych – strategiczne dobro XXI w.” Artykuł zawiera wnioski i rekomendacje wynikające z panelu planarnego pt. „Elektromobilność – łańcuch wartości systemów ładowania„, który odbył się podczas IV Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w dniach 1-2 kwietnia 2019 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.

Otwórz artykuł w formacie pdf

Zachęcamy do lektury całego numeru czasopisma branżowego „Nowa Energia”

https://nowa-energia.com.pl/

logo krzywe