Artykuł dotyczący najważniejszych wniosków z paneli związanych z efektywnością energetyczną w gospodarce wodnej i ściekowej w Forum Eksploatatora nr 3/2019

wpis w: inne | 0

W najnowszym numerze czasopisma branżowego „Forum Eksploatatora” nr 3/2019 znajduje się artykuł pt. „O bezpieczeństwie energetycznym i gospodarce energetycznej w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych” autorstwa dra inż. Adama Masłonia. Artykuł zawiera najważniejsze wnioski dotyczące paneli związanych z efektywnością energetyczną w gospodarce wodnej i ściekowej podczas IV Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” (2019).

Adam Masłoń, O bezpieczeństwie energetycznym i gospodarce energetycznej w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych, „Forum Eksploatatora” nr 3/2019, s. 12-14 (otwórz pdf)

FORUM EKSPLOATATORA