Dr inż. Tomasz Mirowski – ekspert IPE uczestnikiem II Kongresu producentów pojazdów elektrycznych i infrastruktury energetycznej do ich ładowania

wpis w: inne | 0
W piątek 12 stycznia 2018 roku odbył się w Warszawie II Kongres producentów pojazdów elektrycznych i infrastruktury energetycznej do ich ładowania. Kongres był organizowany przez Biuro Infrastruktury Urzędu miasta stołecznego Warszawy oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w ramach V edycji Warszawskich Dni Energii. Do zaproszonych gości z branży motoryzacyjnej i branż pokrewnych oraz świata nauki jako pierwszy przemówił Minister dr Michał Kurtyka. Poinformował, że  w przyszłym tygodniu będzie w Senacie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która jest niezwykle istotna dla rozwoju tej nowej branży w Polsce. Głównym celem ustawy jest rozwiązanie problemu infrastruktury dla pojazdów o napędzie elektrycznym oraz zasilanych paliwami alternatywnymi (CNG, LPG i wodorem). W Polsce jest ponad 1000 firm, które działają w branży motoryzacyjnej i dla nich rodzi się wielka szansa rozwoju w powstającej krajowej branży elektromobilności. Pierwsze wystąpienie na temat barier wejścia polskiej elektromobilności należało do spółki ElektroMobility Poland SA. Wyniki badań przedstawione przez firmę wskazały na akceptację społeczną Polaków na zmiany, jakie niesie za sobą użytkowanie samochodu elektrycznego. Spółka prowadzi konkurs na prototyp pojazdu elektrycznego, który następnie będzie produkowany w Polsce. „Myślenie o elektromobilności w Polsce przez pryzmat szans, a nie zagrożeń” było jedną z konkluzji przedstawionej przez ElektroMobility Poland SA. Nowe konstrukcje oraz potencjał rozwojowy przedstawiła także firma Ursus-bus SA.
Jednym z prelegentów ze świata nauki był prof. Jan Popczyk, który przedstawił referat pt. „Na węgiel czy na OZE” – pojazdy elektryczne. Silnie zaakcentował potrzebę szerszego podejścia do transformacji branży motoryzacyjnej opartej głównie na paliwach kopalnych, uwzględniając także sektory węglowy, gazowy oraz elektroenergetyczny. Przedstawiane wielokrotnie przez Profesora prognozy miksu energetycznego już w 2010 roku uwzględniały samochody elektryczne, które ładowane ze źródeł OZE będą miały w niedalekiej przyszłości znaczenie w końcowym zużyciu energii oraz możliwych do osiągnięcia oszczędnościach energii pierwotnej w perspektywie 2050 roku. Po 7 latach jest nadzieja, że dostrzeżony problem koniecznych zmian w strukturze wytwarzania energii, jej decentralizacji i otwarcia na energetykę obywatelską nie będzie dalej ignorowany. „W ustawie OZE stworzono ogromne nadzieje na rozwój źródeł odnawialnych, w szczególności klastrów energetycznych. Ogłoszenie przez rząd elektromobilności powinno iść w parze z końcem inwestycji w energetykę węglową (bloki węglowe jak Ostrołęka C czy rewitalizacja bloków 200MW)” – podsumował prof. Popczyk. Sektor paliw płynnych jest bardzo silny, i nie podda się tak łatwo w walce o dominację w branży motoryzacyjnej. W Polsce nie ma ropy, więc jest nam łatwiej, ale mamy węgiel. Inwestycje w sektorze paliw płynnych w 2016 r. to 6-7 mld zł, i wykraczają poza 2050 rok i wystąpią stranded cost (koszty osierocone), które ktoś będzie musiał ponieść. Samochód elektryczny jest jednym z napędów do przebudowy miksu energetycznego (odejścia od paliw kopalnych) – podkreślił prof. Popczyk.
Wśród wielu wystąpień i prezentacji stanu techniki, wiedzy w zakresie konstrukcji napędu, silników i sterowania, baterii i magazynów energii oraz projektowania podzespołów do pojazdów, pojawiły się także firmy typu start up, które zaprezentowały swoje osiągnięcia współfinansowane ze środków NCBiR.
Kongres zakończono interesującą prezentacją dr hab. inż. Jakuba Bernatta, prof. KOMEL, który przybliżył już niemal 10-letnie doświadczenia z eksploatacji samochodów elektrycznych Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach.
W Kongresie uczestniczył dr inż. Tomasz Mirowski – ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza oraz pracownik naukowy w Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Zakładu Polityki i Badań Strategicznych w Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
kongres_2kongres_1