Prezentacje multimedialne II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

wpis w: inne | 0

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek – Wpływ technologii vehicle-to-grid na prace systemu elektroenergetycznego

Dr hab. Paweł Borkowski – Europa wielu prędkości perspektywy i konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego

Dominik Brodacki – Normatywny wymiar rozwoju infrastruktury elektromobilności w Holandii – wnioski dla Polski

Rafał Budweil – Polska globalna innowacja w miejskiej e-mobilnosci

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański – Elektromobilność wyzwania i zagrożenia propozycja dla polskich miast

Tadeusz Chmiel – Energetyka prosumencka możliwości i wyzwania

Krzysztof Frais – Szanse i wyzwania gazomobilności w Polsce

Dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. IGSMiE PAN – Szanse i zagrożenia dla górnictwa węgla kamiennego w Polsce

Dr hab. Aleksander Głogowski – Kryzys energetyczny w Pakistanie przyczyny i sposoby rozwiązania

Tomasz-Heryszek – Rynek surowców strategicznych w UE na przykładzie węgla kamiennego

Tomasz Herudziński – Społeczne wymiary problematyki energetycznej

Adam-Hochul – Perspektywy rozwoju polskiej Grupy Górniczej

Łukasz Horbacz – Perspektywy rynku węgla opalowego w świetle planowanych zmian praw

Dr inż. Mieczysław Janowski – Solidarność energetyczna

Bartosz Jurga – Globalne trendy w obrocie gazem ziemnym

Aldona Kaźmierska – Rynek gazu w Polsce i otoczenie regulacyjne w 2016 r

Marcin Korolec – Cicha rewolucja w energetyce elektromobilność w Polsce

Anna Kucharska – Efektywność energetyczna Austrii w kontekście zmiany struktury produkcji energii

Renata Maczuga – Rynek węgla kamiennego na świecie

Bartosz Michalak – Transformacja energetyczna aspekty współpracy międzynarodowej

Prof. Piotr Moncarz – Keynote-speaker

Dr hab. inż. Tadeusz Olkuski – Prognozy zużycia paliw pierwotnych w Polsce oraz całej UE

Henryk Paszcza – Sytuacja podażowo-popytową na polskim rynku węgla energetycznego

Dariusz Pietrzyk – Wpływ inteligentnych sieci smart-grid

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – potencjalna roli klastrów energii w transformacji energetyki

Dr hab. Jacek Regina-Zacharski – Strategiczne cele polityki energetycznej wymiar globalny

Dr Mariusz Ruszel – Strategiczne cele polityki energetycznej Republiki Federalnej Niemiec

Dr hab. Piotr Szczypa – Rola lasów w polityce energetycznej

Tadeusz Tański – Rynek LNG jako jeden z filarów bezpieczeństwa energetycznego

Dr Marcin Tarnawski –  Perspektywy wydobycia gazu niekonwencjonalnego na świecie

Paweł Turowski – Priorytety bezpieczeństwa narodowego w zakresie dostaw ropy i gazu

Anna Warzybok – Wpływ postępu technologicznego na wydajność systemów fotowoltaicznych

Dr Marian Woźniak – Zrównoważona gospodarka energetyczna na obszarach wiejskich

Aleksander Zawisza – Rozwój transportu zasilanego gazem ziemnym