Dr Mariusz Ruszel, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów, Polska – redaktor naczelny

Dr inż. Tomasz Mirowski, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska – redaktor tematyczny

Dr inż. Adam Masłoń, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów, Polska – redaktor tematyczny

Mgr Anna Kucharska – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza – redaktor tematyczny

Mgr Dominik Brodacki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska sekretarz redakcji

Jakub Stawarz, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów, Polska – członek redakcji