Dr Mariusz Ruszel – redaktor naczelny

Dr inż. Tomasz Mirowski – redaktor tematyczny

Mgr Dominik Brodacki – sekretarz redakcji