Dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Prof. Piotr Moncarz – Stanford University (USA)

Prof. Andrea Stocchetti – Ca’Foscari University Venezia (Włochy)

Prof. dr Wim Heijman – Wageningen University & Research (Holandia)

Prof. Dzintra Atstāja – Banku Augstskola (Łotwa)

Dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa

Dr hab. Mariusz Swora – członek Rady Odwoławczej ACER (Słowenia), Mariusz Swora Legal Office

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. inż. Adam Szurlej – Akademia Górniczno-Hutnicza im. St. Staszica

Dr hab. Tomasz Młynarski – Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Paweł Borkowski – Uniwersytet Warszawski