Dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów, Polska

Prof. Andrea Stocchetti – Ca’Foscari University Venezia, Wenecja, Włochy

Prof. dr Wim Heijman – Wageningen University & Research, Wageningen, Netherlands

Prof. Dzintra Atstāja – Banku Augstskola, Ryga, Łotwa

Prof. Piotr Moncarz – Stanford University, Kalifornia, Stany Zjednoczone

Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Politechnika Łódzka

Dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska

Dr hab. Mariusz Swora – członek Rady Odwoławczej ACER (Słowenia), Mariusz Swora Legal Office, Gniezno, Polska

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska

Dr hab. inż. Adam Szurlej – Akademia Górniczno-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków, Polska

Dr hab. Tomasz Młynarski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Dr hab. Paweł Borkowski – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska