Dr Mariusz Ruszel – redaktor naczelny

e-mail: mruszel@instytutpe.pl

Mgr Dominik Brodacki – sekretarz redakcji

e-mail: eps@instytutpe.pl

 

Energy Policy Studies
Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
ul. Morawskiego 19
35-321 Rzeszów
PL – Poland
tel. +48 17 85 77 907
e-mail: eps@instytutpe.pl