Dr Mariusz Ruszel – prelegentem I Konferencji „E-mobility – wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu”

wpis w: inne | 0

W dniach 20-21 czerwca 2017 w Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się I Konferencja E-mobility – wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. Konferencja stanowi platformę komunikacji i wymiany informacji w zakresie elektromobilności w Polsce. Konferencja ma na celu promocję nowego … Czytaj więcej

Artykuł mgra Dominika Brodackiego – eksperta IPE w czasopiśmie „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” nr 5/223/2017 – Analiza uwarunkowań rozwoju w Polsce LNG jako paliwa w sektorze transportu

wpis w: inne | 0

Zapraszamy do lektury artykułu Analiza uwarunkowań rozwoju w Polsce LNG jako paliwa w sektorze transportu autorstwa mgra Dominika Brodackiego – eksperta Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w czasopiśmie branżowym „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” nr 5/223/2017. Artykuł dostępny na stronie: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2017/06/Analiza-uwarunkowan-rozwoju-w-Polsce-LNG.pdf … Czytaj więcej

Dr Mariusz Ruszel – ekspert IPE prelegentem na VIII Konferencji Gaz w Energetyce – technologie, eksploatacja, serwis

wpis w: inne | 0

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało VIII Konferencję „Gaz w Energetyce – technologie, eksploatacja, serwis”, która odbyła się w dniach 1-2 czerwca 2017 r. w Rzeszowie. Moderatorem Konferencji był: prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Politechniki Warszawskiej. Celem konferencji było zaprezentowanie … Czytaj więcej

Global LNG Market – bezpłatny e-book

wpis w: inne | 0

Marcin Gałczyński, Mariusz Ruszel, Paweł Turowski, Robert Zajdler, Aleksander Zawisza, Global LNG Market, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszów-Warszawa 2017. Zadanie Global LNG Market finansowane w ramach umowy 882/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą … Czytaj więcej

1 2 3 4 7